Organisatie & Bestuur


Stichting Vrienden van de Kamermuziek Arnhem

Fiscaalnummer

RSIN Nr. 807625012     

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Kamermuziek Arnhem
KVK inschrijfnummer: 09103917
Bank IBANNL88 RABO 0381 6003 51
Website: www.klassiekopenpodium.nl
Email: info@klassiekopenpodium.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter/Programmeur: Annet Kronenberg 
Secretaris: Wouter Korteweg
Penningmeester: Peter van de Burgt 
Lid: Tineke Appels


       

Beleidsplan

Beloningsbeleid

geen beloning voor bestuursleden en/ of optredende musici bij onze concerten, anders dan vergoeding voor gemaakte werkelijke kosten.        


Doelstelling

  • Organiseren van concerten in het kader van Klassiek Open Podium, waarin wij de goede amateur de gelegenheid bieden op te treden voor een  enthousiast publiek.
  • Wij bieden aanstormende talenten van het Prinses Christina Concours in één van de concerten een gewaardeerd podium.
  • Tevens bevorderen wij de onderlinge contacten tussen de amateurmusici.

financiële verantwoording

De stichting Vrienden van de Kamermuziek Arnhem is geregistreerd als ANBI instelling. Derhalve is uw gift of donatie aftrekbaar voor de belastingen.
Zie voor publicatie van alle ANBI geregistreerde instellingen: www.belastingdienst.nl